Sikkerhed

Vi skal opfordre til, at alle deltagere er blevet gjort bekendt med følgende retningslinier: Arrangørerne har gjort deres bedste for at sikre en høj sikkerhedsstandard, men det er op til den enkelte deltager, at tage vare på sig selv og alle andre deltagere. Ansvaret for sikkerheden er derfor delt af alle!

Vi opfordrer alle deltagere til at følge nedenstående retningslinjer (læs venligst til ende):

  • Medbring relevant sikkerhedsudstyr herunder svømmeveste, bådshager, øsekar m.m. Deltagere der medbringer både på trailere bør tilsikre, at de er korrekt samlet, at hælstropper er intakte, m.m.
  • Alle deltagere bør medbringe passende tøj til dagen. Da Copenhagen Harbour Race afholdes i oktober måned, kan højt solskin og varme temperaturer ikke garanteres, og deltagere bør derfor medbringe tøj til evt. vind og regn.
  • Som en del af et kompetent hold bør alle deltagere være instrueret i hurtigt og korrekt, at kunne reagere på styrmandens kommandoer - og hvis nødvendigt - kommandoer fra banedommere eller sikkerhedspersonalet.
  • Styrmanden bør være kompetent til at styre båden, herunder at styre båden når den ligger tæt på eventuelle konkurrenter.
  • Styrmanden bør være bekendt med banen og de potentielle farer - herunder områder med lavt vand - fra det øjeblik mandskabet er i båden, før løbet, under løbet, efter løbet og på vej mod land - læs mere om de lavvandede områder i Københavns Havn her
  • Styrmanden bør kunne give relevante kommandoer og alle på holdet bør kunne høre styrmandens kommandoer. For 8+ anbefales det kraftigt, at styrmanden benytter en cox-box.
  • Holdet bør kende sikkerhedsprocedurer ved en evt. kæntring. Der vil være hjælpere på banen, men ved evt. kæntring kan det ske at hjælperne ikke er umiddelbart til rådighed. Holdet må derfor forholde sig afventende.
  • Det forventes at alle deltagere udviser fair play, og på intet tidspunkt udviser aggressivitet overfor andre hold, dette specielt under eventuelle overhalinger.
  • Når man når i mål bør man som deltager stadig være opmærksom på eventuelt bagfrakommende hold og give plads til hold, der endnu ikke har krydset mållinjen.

Skulle der være spørgsmål til den generelle sikkerhed kan der rettes henvendelse til info@copenhagenharbourrace.dk