Regler

Regattaregler for 8'er løbene

Der roes efter DFfRs kaproningsreglement med time trial og vending. Der gælder følgende afvigelser og/eller tilføjelser:

1. Banen
Banen er en afmærket 6.5 Km lang rute i Københavns Sydhavn med én vending om bøje(r) ved Slusen i Syd. Start og mål er markeret ved Nykredit bygningen, Syd for Langebro. Inden start opmarcheres alle både i området mellem Langebro og Knippelsbro, hvorfra bådene vil blive kaldt frem på starterens kommando. Fra start ved Nykredits hovedsæde ror bådene under Bryggebroen mod Slusen i den sydlige del af Københavns Havn langs Sjællandssiden (Vest). Ved Slusen vendes der om udlagte bøjer, og bådene ror retur langs Amagersiden (Øst) mod mål.
2. Starten
Starten går som flyvende start. Bådene vil blive kaldt frem mod start af en "pre-starter" i en motorbåd ved Langebro. Fra pre-starteren og hen til startlinjen er der ca. 150 meter, hvor mandskabet bør få båden op på fuld fart, inden startlinjen passeres. Kort før startlinjen passeres vil en dommer på land råbe "ATTENTION..." og i det startlinjen passeres råbes der "GO!" og holdets ro-tid starter. Der er ca. 30-45 sekunder mellem hver start.
3. Overhalingsbøje
Der er udlagt en overhalingsbøje ca. 75 meter før vendebøjerne. Den båd, der er bagerst ved overhalingsbøjen, skal give plads til den førende båd, så førende båd vender først. Der må ikke overhales mellem overhalingsbøjen og sidste vendebøje. Der er dommerbåd placeret ved overhalingsbøje og vendebøje, der ved overtrædelse af reglerne kan tildele overhalende båd en tidsstraf.
4. Tidstagning
Tidsberegningen afgøres som time trial med flyvende start.
5. Handicapberegning for 8’ere
Til beregningen benyttes handicapberegning for mastersklasserne omregnet til 6.5 Km. Alle roere op til 35 år tildeles det handicap, som i masters-løb anvendes til roere mellem 27 og 35 år. Styrmanden medregnes ikke i den samlede handicapfaktor.

Aldersklasse Mænd Kvinder
0 - 35 år 153.3 sek 175.0 sek
36 - 42 år 157.5 sek 179.2 sek
43 - 49 år 161.7 sek 184.1 sek
50 - 54 år 166.6 sek 188.3 sek
55 - 59 år 170.8 sek 196.7 sek
60 - 64 år 175.0 sek 205.8 sek
65 - 69 år 184.1 sek 214.2 sek
70+ år 192.5 sek 227.5 sek
6. Seedning af bådene
I hver klasse sendes bådene afsted efter seedning, hvor de hurtigst seedede både starter først.
7. Vejning
Der kan foretages kontrolvejninger af styrmænd før og efter løbet.
8. Tilmelding
Tilmelding til løbet senest 10 dage før selve regattaen. Eftertilmeldinger skal være arrangørerne i hænde senest kl. 18:00, to dage før regattadagen. Ved senere eftertilmelding kan det ikke garanteres at holdet kan stille til start.
9. Isætning af både
Isætning af ottere i vandet skal foregå ved Københavns Roklub, da bådene skal efterses af dommerne for spidsbolte, hælstropper, mv. Isættes båden fra andre roklubber (inkl. Bryggens Rk og ARK) bliver holdet afvist fra deltagelse i regattaen.  Bryggens Rk og ARK er dispenseret fra denne regel.

Regattaregler for coastal- og inriggerløbene

Der roes efter DFfRs kaproningsreglement med time trial og vending. Dette betyder at der ikke er krav om en uddannet langtursstyrmand i bådene. Der gælder følgende afvigelser og/eller tilføjelser:

1. Banen
Banen er en afmærket 6.5 Km lang rute i Københavns Sydhavn med vending om bøje(r). Start og mål er markeret ved Nykredit, Syd for Langebro. Inden start opmarcheres alle både i området mellem Langebro og Knippelsbro, hvorfra bådene vil blive kaldt frem på starterens kommando. Fra start ved Nykredits hovedsæde ror bådene under Bryggebroen mod Slusen i den sydlige del af Københavns Havn langs Sjællandssiden. Ved Slusen vendes der om udlagte bøjer, og bådene ror retur langs Amagersiden mod mål.
2. Starten
Starten går som flyvende start. Bådene vil blive kaldt frem mod start af en "pre-starter" i en motorbåd ved Langebro. Fra pre-starteren og hen til startlinjen er der ca. 150 meter, hvor mandskabet bør få båden op på fuld fart, inden startlinjen passeres. Kort før startlinjen passeres vil en dommer på land råbe "ATTENTION..." og i det startlinjen passeres råbes der "GO!" og holdets ro-tid starter. Der er ca. 30-45 sekunder mellem hver start.
3. Overhalingsbøje
Der er udlagt en overhalingsbøje ca. 75 meter før vendebøjerne. Den båd, der er bagerst ved overhalingsbøjen, skal give plads til den førende båd, så førende båd vender først. Der må ikke overhales mellem overhalingsbøjen og sidste vendebøje. Der er dommerbåd placeret ved overhalingsbøje og vendebøje, der ved overtrædelse af reglerne kan tildele overhalende båd en tidsstraf.
4. Bådene
For coastalbåde er ingen regler endnu gældende i Danmark. Det vil være muligt at stille op i dobbeltfirer med styrmand og firer med styrmand (4x+ og 4+)
For inriggere gælder, at DFfRs kaproningsreglements §3 stk. 2 erstattes af DFfR's Langdistancekaproningsreglement §3 stk. 2, inkl. de nye bylaws:
  • Alle inriggere skal have monteret spidsbolt i stævnen. Coastalbåde kan af praktiske årsager ikke have monteret spidsbolt, så her er kravet ikke gældende.
  • Inriggede både skal være klinkbyggede, af træ eller komposit, og med minimum syv bord, åregangenes centerlinje må højst være placeret 4 cm udenfor bordbeklædningens yderside. Den indvendige højde målt på det dybeste sted på den vandrette linje mellem styrbords og bagbords ræling ved 1. åregangen må ikke være mindre end 37 cm. Bredden af båden målt fra ydersiden til ydersiden af bordbeklædningen skal have følgende minimumsmål: Ved 1. åregangen: 100 cm, ved forskottet 90 cm. I fireåres både er minimumsafstanden ved forskottet dog 85 cm.
  • Inriggede både skal overholde kravene til typebeskrivelsen for langtursbåde samt have en luge i både fordæk samt agterdæk. Forlugen skal være placeret indenfor skvatbordet. Lugerne skal være rektangulære samt have følgende mindstemål: Bredde 25 cm x længde 40 cm. Toåres inriggere skal have en minimumsvægt på 85 Kg. Fireåres inriggere skal have en minimumsvægt på 110 Kg. Bly under bundbrædder eller anden kunstig vægtforøgelse tæller ikke som en del af bådens vægt i de nævnte 85 og 110 Kg.
  • Minimumsvægten er eksklusiv årer, redningsveste, flag, stander og øsekar. Træbåde skal under løbet være udstyret med bundbrædder i sidderummet ved 1´er, 2´er (eventuelt 3´er og 4´er) og styrmanden. Kompositbåde kan roes uden bundbrædder, hvis de er bygget uden og i øvrigt opfylder vægtkravet. Bådene skal under løbet være forsynet med stander, langtursflag, øsekar og redningsveste.  
5. Mandskabet
I alle løb (herre, dame og mix) kan et hold sammensættes af roere fra flere klubber. I 2+ inr Herrer er det tilladt at ro med en kvinde som styrmand. I 2+inr Kvinder er det ikke tilladt at ro med en mand som styrmand. I 2/4+ inr Mix og coastal mix er alle kombinationer af mandskab tilladt, inkl. rene dame- eller herrehold.
6. Tidstagning
Tidsberegningen afgøres som time trial med flyvende start.
7. Handicapberegning for inriggere og coastalbåde
Handicapberegningen for inriggere og coastalbåde beregnes iht. DFfR's Langdistancekaproningsreglement §13 stk. 3. Beregningen foretages af arrangementskomiteen efter retningslinjer fastlagt af LDKU. I mix-løbene kan deltage rene kvinde-, mande- og/ eller klubhold, men også kombinerede hold på tværs af klubber, køn og alder.
8. Seedning af bådene
I hver klasse sendes bådene til start efter individuel seedning, hvor de hurtigst seedede både starter først.
9. Påklædning
Af respekt for regattaen og konkurrenterne, opfordres hvert enkelt mandskab til at være ens påklædt.
10. Tilmelding
Tilmelding til løbet senest 10 dage før selve regattaen. Eftertilmeldinger skal være arrangørerne i hænde senest kl. 18:00, to dage før regattadagen. Ved senere eftertilmelding kan det ikke garanteres at holdet kan stille til start.
11. Isætning af både
Isætning af inriggere og coastalbåde i vandet skal foregå ved Bryggens Roklub, eller Amager Ro- og Kajakklub, da bådene skal efterses af dommerne for overholdelse af reglerne for mål, vægt og udstyr. Isættes båden fra andre roklubber (inkl. KR) bliver holdet afvist fra deltagelse i regattaen. 

Regler for at vinde Best Club pokalen

§ 1
Kun ’rene’ klubhold deltager i Best Club konkurrencen. Kombinerede hold, med roere fra flere klubber, deltager ikke i Best Club konkurrencen.
§ 2
Pointfordeling i de åbne klasser i inrigger og outrigger tildeles således: 1. plads: 12 point, 2. plads: 11 point og så fremdeles. 13. pladsen og nedefter tildeles alle ét point.
§ 3
Pointfordeling i junior- og mix-klasserne i inrigger og outrigger tildeles således: 1. plads: 10 point, 2. plads: 9 point og så fremdeles. 11. pladsen og nedefter tildeles alle ét point.
§3.1
Der gives ikke point for deltagelse i coastalbåde
§ 4
Kun en klubs bedste resultat i hver klasse, giver point til konkurrencen "Best Club". Har en klub således fået en 1. og en 3. plads i Åben Kvinder, er det kun 1. pladsen der tæller med.
§ 5
Kun en klubs tre bedste point-resultater tæller med i konkurrencen. Har en klub - efter § 4 er effektueret - således fået én "åben" 1. plads, én "mix" 1. plads og tre "åbne" 2. pladser (12 + 10 + (3 x 11)), tildeles 12 + 11 + 11 point.
§ 6
Ved pointlighed, vinder den klub der har flest 1. pladser. Resulterer det ikke i en vinder, vil klubben med flest 2. pladser vinde konkurrencen og så fremdeles. Er der stadig ikke fundet en vinder efter dette, ses bort fra § 5 og vinderen er herefter den klub med flest point, subsidiært flest 1. pladser, 2. pladser, etc.